Sprawy karne

Obrona osób podejrzanych oraz oskarżonych na każdym etapie postępowania

Sporządzanie pism procesowych

zażalenia, apelacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego

Reprezentacja osób skazanych w postępowaniu wykonawczym

odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenie

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem

dochodzenie roszczeń cywilnych od sprawców przestępstw