Sprawy cywilne

Sprawy cywilne to najszersza dziedzina prawa, regulująca wiele dziedzin życia.
Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą m.in.:

  • sporządzanie pism procesowych tak jak m.in. pozwów, wniosków i apelacji

  • reprezentacja osób w sprawach z zakresu prawa zobowiązań m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych

  • reprezentacja osób w sprawach z zakresu prawa rzeczowego m.in. ochrona prawa własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności, eksmisję