Kontakt : +48 602 502 170>

Rozwody, prawo rodzinne


Sprawy z obszaru prawa rodzinnego takie jak rozwód czy o separację mają często silny emocjonalny związek Klientów ze sprawą. Mając to na względzie poprzez bezpośredni kontakt z Klientem, przygotowanie merytoryczne oraz wypracowaną strategię procesową, staram się zminimalizować stres Klientów wywołany postępowaniem sądowym.


Rozwody

Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód

Alimenty

Prowadzenie spraw z zakresu obowiązku alimentacyjnego : ustalenie, obniżenie lub podwyższanie alimentów

Władza rodzicielska

Prowadzenie spraw dotyczących ustalania władzy rodzicielskiej

Podział majątku

Reprezentacja w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku wspólnego

Kontakt z dzieckiem

Reprezentacja w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi

Separacja

Sprawy o separację