Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu i czasu pracy.

Kancelaria stosuje następujący system rozliczeń:

- ryczałtowy - z góry ustalona kwota wynagrodzenia w ramach, której Kancelaria realizuje ustalone z Klientem zlecenie (np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, prowadzenie sprawy przed sądem danej instancji). Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezależna od czasu trwania sprawy.
- ryczałt plus stawka za zastępstwo procesowe – z góry ustalona kwota wynagrodzenia za prowadzenie sprawy plus dodatkowe wynagrodzenie za każdy termin zastępstwa procesowego w sądzie.