Obsługa prawna przedsiębiorstw

Do usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw należą m.in.:


  • Windykacja należności

  • Sporządzanie pism procesowych

  • Bieżąca obsługa prawna

  • Przygotowywanie umów oraz reprezentacja w sprawach dotyczących sporów wynikających z umów

  • Rejestracja spółek

  • Reprezentacja Klientów przed sądami